Vår värmekabel tillhör marknadens bästa och vi lägger alltid tonvikten på att uppnå absolut högsta kvalitet.
Martin Röing, CEO

OM KELVIN

Kelvin AB har sedan 1994 levererat elektrisk golvvärme till kunder i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Från början hette vi Kelvin i Laholm AB, men bytte namn i samband med flytt till Halmstad. Numera heter vi Kelvin AB. Sedan 2009 drivs bolaget av Martin Röing.

Våra produkter

Kelvin levererar elektrisk golvvärme för såväl nybyggnation som renovering (ROT). Vår elektriska golvvärme består huvudsakligen av följande segment:

Våra långa garantier är ett konkret bevis för att vi tror på det vi gör.

  • Värmekablar lågvolt
  • Golvvärme för trägolv
  • Värmekabel kit

Våra värmekablar är smidiga och tillverkas i moderna material med ytterst höga kvalitets- och miljökrav.


Elektrisk golvvärme

Kelvin fokuserar på konsumentprodukter med elektrisk golvvärme i färdiga kit (paket) med utförliga installationsmanualer som standard. Produkterna är därför uppskattade av såväl installatörer som Gör Det Själv kunderna.

Våra elektriska golvvärmesystem utvecklas på plats i Halmstad av ett team med stor erfarenhet av golvvärme och elektronikutveckling. Vi har spetskunskap inom såväl mikroprocessor-programmering och kraftreglering som produktion och tillverkning. Vårt motto är att ingenting är omöjligt.
Kelvin - elektrisk golvvärme med högsta kvalitet

15 års garantiKelvin garanti

15 års garanti gäller på våra Värmekabel Kit.
Garantin är en fullgaranti som täcker 100 % av kringkostnaderna vid en eventuell skada. 10 års garanti gäller för Kelvin XK-kablar. 3 års garanti gäller för termostater.

 

Våra produkter är säkra och fria från giftiga avfall

Vi vill kunna känna gott samvete både idag och imorgon.

EU:s nuvarande lagar för elektronikindustrin beskrivs enligt RoHS- och WEEE-direktiven. Lagarna är knutna till varandra och syftar till att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter samt återvinna så mycket som möjligt. Det avfall som ändå uppkommer ska vara så riskfritt som möjligt att hantera och minimera farliga utsläpp till vår omgivande miljö. Genom RoHS-direktivet förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektroniska produkter.

Kelvins produkter är fria från giftigt avfall och samtliga våra produktlösningar uppfyller RoHS- och WEEE-direktiven.


Säkerhet

Alla Kelvins system är CE-märkta. CE-märket på en produkt intygar att produkten uppfyller EU:s krav på hälsa och säkerhet. Vi har även valt att S-märka vissa av våra konsumentprodukter inom elektrisk golvvärme. S-märket är ett funktions godkännande som utfärdas av SEMKO och är en garanti för produktens säkerhet.

Kelvin Sweden på LinkedInKelvin Sweden på Youtube